Familiekoret

Hvem kan deltage og hvornår synger koret?

Nu er korsang ikke længere forbeholdt rene børne- eller voksenkor. I FamilieKoret synger I sammen med jeres børn og deres bedsteforældre. Alle kan deltage.
Korets kernefokus er glæden ved at synge sammen og samtidig på at styrke den enkelte og fællesskabet.

Koret holder flyttedag og ligger nu på MANDAGE fra kl.17:00-17:45 (med de yngste) og 17:45-18:30 (forbeholdt de største børn) alene. I erkendelse af at de mindste er ‘mætte’ efter 45 minutter og mellemgruppe-børnene savner lidt ekstra korfaglig ‘føde’ så opdeles koret i en afd. I og afd. II.

I afd. I er der en særlig faglig vægtning på de yngstes udvikling og niveau (ca. 6-8 år).
afd. II er alene for mellemgruppe-børnene (ca. 9-12 år). – dvs. uden de små søskende og deres voksne.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål til aldersfordeling/vurdering:
Korleder Manuale Lærke, tlf. 93863611

Hvad synger koret?

Stilen er rytmisk kor, og sangene i afd. I vil fortrinsvis være dansksprogede (de første 45 min.) Sangene planlægges i videst muligt omfang efter de tilmeldtes ønsker (under temaet ‘yndlingssange’).

De sidste 45 minutter i afd II synger junior-koret et mere blandet repertoire af både dansk og engelsk sproget materiale som vil være arrangeret på lidt højere korfagligt niveau.

Tilmelding

Syng i Familiekoret

For medlemmer

For tilmeldte i koret

Du skal være tilmeldt og have betalt kontingent for at deltage i koret. Det samme skal familiemedlemmer, som synger med.
Gæster, venner og legekammerater kan ikke ‘besøgs-deltage’ i løbet af sæsonen.

Ved tilmelding modtager du forud for korstart et personligt log-in til korets medlemsside, hvor du finder ugeprogram, øvelser til hjemmebrug og interne filer. Se mere ved tilmelding og under handelsbetingelser.

Som del af korforløbet medfølger informationsmødet/foredraget:
Kunsten Kan!- Foredrag og debatoplæg 
om Børns udvikling i samspil og fællesskaber
torsdag d. 5 september kl. 19:00 (uden børn)
med psykolog og forfatter Gitte Haag

Glassalen i Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1.

Sæsonen

Koret synger mandage kl. 17:00-18:30 på Bistrupskolen i Birkerød. 13 uger og 15 øvedage.
Første ordinære mødeaften er mandag d. 9. september 2019
. Familien skal være tilmeldt og have betalt kor-kontingent forud for korstart.
Tilmeldingsfrist er d. 6. september

Fri og feriedage: d. 14. oktober og 11. november.

Prøvedage:
Torsdag d. 5. september (kl. 19:00 uden børn).
Første kordag: d. 9., september
16., 23., 30. september  17:00-18:30
d. 7., 21., 28. oktober 17:00-18:30
4., 18., 25. november 17:00-18:30
d. 2., december 17:00-18:30
d. 9., december og onsdag 11. december (ændrede tider)
Ændrede og let forlængede tider oplæses på intra i uge 37.

 

Bistrupskolen

Hvor synger koret?

Koret prøver

Bistrup Skole
MUSIK på 2. sal
Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød