Handelsbetingelser

Alle kurser, kor, uddannelser og workshops i denne netbutik udgår fra:

Foreningen Sjællandske Kor & Vokal Ensembler
Hovedgaden 39, 3tv
3460 Birkerød,
CVR nummer: 35975462

Betaling generelt

Betaling kan ske via direkte bankoverførsel. Din ordre er godkendt når indbetalingen er registreret på vores konto.
Du vil da modtage en endelig bekræftelse på mail.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og opgives inkl. moms.

Momsfritagelse:  Bemærk dog at sangundervisning og kor (herunder passivt kormedlemsskab) er momsfritaget.

Betalingsbetingelser for kurser, kor, uddannelser og workshops

Kor, kurser og arrangementer (herunder koncerter) afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis kor, kursus eller arrangementer (herunder koncerter) skulle blive helt aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Afmelding eller ændring af tilmelding

 • Du kan afmelde indtil 14 dage før kor/kursusstart, få din betaling retur eller flytte den til et andet kor/kursus.
 • Ved afmelding senere er tilmeldingen bindende, og vi tilbagebetaler ikke kor/kursusgebyret.
 • Ved optagelses- og stemmeindplacerings prøver (til NVE) skal du angive din stemme (sop, alt, tenor, bas).
 • Vi tilbagebetaler kor/kursusgebyret, hvis der ikke kan opnås optagelse i et kor med optagelsesprøve, dette helt frem til korstart.
 • Intra login fremsendes til tilmeldte to uger for kursusstart. Intra opdateres løbende før hver mødegang.


Nedsat deltagerbetaling:
Foreningen Sjællandske Kor & Vokal Ensembler modtager tilskud under lov om folkeoplysning til foreninger under Rudersdal kommune.
Du bedes derfor oplyse dit cpr.nr. ved tilmelding til kurser, hold og workshops.
Korforeningen udbyder kor, hold og workshops til almen pris, samt i enkelte tilfælde Early Bird pris. Både almen pris og Early Bird nedslag annonceres  i Korforeningsprogrammet samt på hjemmesiden. Her finder du også tidsfrister for at opnå Early Bird nedslag.

Om undervisningen/kurser

 • En undervisningstime/lektion = undervisning 45 minutter og pause på 5-10 minutter.
 • Pauser aftales på de enkelte hold.
 • Vores kursusplanlægning følger skolernes ferieplan og annonceres ved kursusstart.
 • Kursusdatoer er angivet ved de enkelte hold. Hvis der sker ændringer giver vi besked til holdet og på hjemmesiden.
 • Vi benytter så vidt muligt e-mail til at sende information.
 • Har du spørgsmål til undervisningen er du velkommen til at kontakte foreningen eller læreren.
 • Sæsonens katalog kan downloades via hjemmesiden og omdeles i mindre oplag.
 • Kurserne opdateres løbende på hjemmesiden.