Solosang-teknik & ManuMeditation

Solosang – instrumental sangteknik

Fokus på på vejrtrækning, mellemgulvet, intonation, pitching, støtte, puls, grounding, frasering, fortolkning, improvisation og dit personlige udtryk. Hver koraften har et særligt fokus på forskellige sangtekniske indsatser.Du kan følge hele forløbet eller blot tappe ind på det, du har særligt brug for.

Sangene vil være udvalgt så de egner sig specifikt til hver aftens program. Se hver aftens program nedenfor.
For enkeltdags-tilmelding er fristen senest kl. 23:30 aftenen før. Grundet corona-situationen overgår solo-sang teknik til online Zoom-sang kursus.

Book enkelt-lektion(er) (udbydes i samarbejde med ManuCare – *events*).

 

Hver aften har sit eget program-fokus og giver specifikke øvelser til de udvalgte temaer.
Holdet løber mandage kl. 18:45-19:30 (6. og 13. april påskeferie) og kan følges kronologisk eller tages som ‘enkelt-dage’.
20. april – lektion 7: Intonation, pitching
27. april – lektion 8: Fortolkning, eget og andres
4. maj – lektion 9: Improvisation, frasering
11. maj – lektion 10: Det personlige udtryk, i forskellige kvaliteter
18. maj – lektion 11: Vejrtrækning, solar plexus, støtte
25. maj – lektion 12: Grounding, puls

Øvested
Zoom-møde online (åbnes 5-7 min. før)

Kontakt eventuelt underviser Manuela Lærke på 28 56 36 11

Priser:
Alle on-linekurser under corona er gjort gratis.
Betaling er frivillig.

Sangtekniklektion: Kr. 75,-
Meditation: 25,-