Kor-Generalforsamling


Generalforsamling i Korforeningen Sjællandske Kor & Vokal Ensembler løber af stablen
onsdag d. 23 marts 2022
Her godkendes sidste års regnskab, budget og planer og visioner for kommende sæson vedtages og godkendes.
Alle, som er medlem af korforeningen og som kan tilslutte sig foreningens vilkår og målsætning er velkommen og har stemmeret til KOR-foreningens generalforsamling. Som vanligt, hygger vi lidt med en flaske vin og lidt tapas og får afviklet GF i vanligt god ro og hyggelig orden.
Vedtægter gældende pr. 2019: her

Tilmelding på kontakt@rytkor.dk 15.03.2022
Se vedtægterne for deadlines om forslag/vedtægtsændringer.
Kære Birke-sang-rødder , Vi ses.