Medlemsskab

Personligt medlemsskab af foreningen Sjællandske Kor & Vokal ensembler falder i to kategorier aktivt og passivt medlemsskab.

Aktivt medlemsskab opnår enhver, der er tilmeldt et en af foreningens kor eller workshops og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter, samt foreningens bestyrelse. Aktivt medlemsskab af Korforeningen Sjællandske Kor & Vokal Ensembler giver adgang, tale og stemmeret ved foreningens generalforsamling, samt adgang til medlemstilbud herunder forhåndsadvisering via hjemmesiden og modtagelse af Kor-News pr. mail om events, koncerter, billetter og nedsatte priser.

Passivt medlemsskab opnår enhver som optages i korforeningen som støtte-medlem. Med dit medlemsskab støtter du Korforeningens arbejde med at udbrede og tilbyde korsang, workshops og koncertoplevelser. Støttemedlemsskab af Korforeningen Sjællandske Kor & Vokal Ensembler giver adgang og taleret til generalforsamlingen, samt adgang til medlemstilbud herunder forhåndsadvisering via hjemmesiden og modtagelse af Kor-News pr. mail om events, koncerter, billetter og nedsatte priser.

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kor-kontingent, (100,- kr.), som  for aktive medlemmer falder i to sæson perioder af 50 kr. og gælder for den aktive sæson deltagelse. Kontingentet fratrækkes kor-honoraret.
Støtte-medlemsskab eller passivt medlemsskab er fastsat til 75,- Kr. årligt eller tilsvarende.

Gruppe-medlemsskab er for kor eller andre grupper i tilknytning til KOR-foreningen Sjællandske Kor & Vokal Ensembler.
Grupper opnår ved optagelse samme medlemsfordele som ved passivt personligt medlemsskab.

Gruppe-kontingent er fastsat til 10,- kr. pr. kormedlem årligt dog minimum 150,- kr. For aftale om gruppe-medlemsskab kontakt bestyrelsen.

Tilmeld dig korforeningen

Foreningsvedtægter: Vedtægter_2019

Beretning: Beretning_for-2018

logo3