Tak til sponsorerne ved Music In Favor forår 2016

Med sponsorgaver fra det lokale forretningsliv var det muligt at tilbyde særlige VIP billetter ved opdækkede cafe´borde forrest i Mantziussalen, ved en let anretning med mad, vin, kaffe, kage og blomster, samt sodavand og cupcakes til alle.

Music In Favor fortsætter i efteråret 2016 i Roskilde. Se mere her og på www.musikrgodt.dk samt musikrgodt på facebook.

Roselandia
Hovedgaden 38
3460 Birkerød

The & Kaffehuset
Hovedgaden 31,
3460 Birkerød

Foreningen MrG
Forlaget HygMyG

Sjællandske KOR og Vokal Ensembler og Musikforeningen MusikrGodt/Rhythm-n-Rhyme Productions, støtter uledsagede mindreårige flygtningebørn og unge i Danmark.

Overskuddet fra koncerterne går ubeskåret til flygtningens skolerejse/studietur 2016-17, som er elevbetalt og som derfor ville være umulig at komme med på uden støtte.

Igangværende Music In Favor forløb finder sted på CLAVIS sprogskolen i Roskilde i samarbejde med koncert på Roskilde Katedralskole.

Kommende  Music In Favor forløb finder sted til foråret 2017 i samarbejde med Læssøegade skole i Århus og SPOT Festival i Kulturby 2017

Music In Favor - Signatur sang Luca Sophia

Støt på MobilePay 61 69 36 13

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mtEnwWlWQk8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kunsten Kan! – Music In Favor

Musik til glæde… for uledsagede flygtningebørn

Musik til glæde er et velgørende projekt der støtter uledsagede flygtningebørn. Projektet er bygget op omkring en række kor- og kompositions-workshops gennemført forud for en velgørenhedskoncert. I samarbejde med professionelle musikere er der skabt et nyt musikalsk værk, som opføres med Sjællandske Kor og Vokal Ensembler. Overskuddet fra koncerten går til at støtte uledsagede mindreårige flygtningebørn i Danmark. I efteråret 2016 er Music In Favor i Roskilde.
Se mere på www.musikrgodt.dk, hvor støtten ligeledes offentliggøres jf. indsamlingsnævnets gældende regler.

Støttekoncert for

Uledsagede Mindreårige Flygtningebørn

på Mantziusgården